Muzyka
S

lub to najważniejszy dzień w naszym życiu - to dzień emocji, wzruszeń...

Do każdego ślubu podchodzimy w sposób indywidualny, elastyczny – z pasją realizujemy swoją pracę. Chcemy aby te najpiękniejsze chwile i momenty ukazac w sposób subtelny a zarazem profesjonalny. Spełniamy Państwa oczekiwania dodatkowo wzbogacając własnymi pomysłami.

Fotografia - to gest, emocje, uśmiech...

Nasze zdjęcia ukażą uczucia, wzruszenia oraz prawdziwe emocje. Spowodują że ten jedyny, wyjątkowy dzień będzie niepowtarzalny oraz niezapomniany.

Nasze doświadczenie w połączeniu z profesjonalnym sprzętem (stabilizatory obrazu, rejestratory dźwięku, dron) uczyni Państwa film najpiękniejszą pamiątką rodzinną, do której będziecie często powracać...

Para

kszawan@wp.pl

Prusy, ul. Pocztowa 29

604 606 389